Інфо

Інфо

Україна в словах

Мовокраїнознавчий словник-довідник

Частина матеріалів, розміщених на сайті, видана у навчальному посібнику для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів, усіх, хто вивчає українську мову, в Києві Видавничим центром «Просвіта» у 2004 році (ISBN 966-8547-25-Х).

Більш докладно про цю книгу читайте нижче.

Інфо

Навчальний посібник «Україна в словах» містить назви, пов'язані з традиційною матеріальною і духовною культурою українців. Вони дібрані з підручників, посібників, художньої літератури, усної народної творчості, публіцистики, науково-популярних праць. Матеріал розміщено за 12 тематичними групами. У словникових статтях подаються заголовні іменники, їх граматична характеристика, прямі та переносні, символічні значення, приклади використання в контекстах, українознавчі відомості, типові означення, порівняння, фразеологізми, загадки, прислів'я, приказки, народні прикмети.

Це перший в українській лексикографії мовокраїнознавчий тематичний слов- ник-довідник, призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. Він може бути корисним для учителів, студентів, тих, хто вивчає українську мову і прагне глибше пізнати культуру вкраїнського народу.

УКЛАЛИ: викладачі Волинського державного університету імені Лесі Українки — Світлана Горожанова (розділи «Хатні речі», «Страви і напої»), Ніна Данилюк («Наша держава — Україна», «Зі сторінок історії України», «Місто. Село. Громадські споруди. Установи. Засоби зв'язку», «Хата. Садиба», «Українське мистецтво. Фольклор», «Християнське віровчення і свята»), Світлана Коробчук («Українське мистецтво. Фольклор», «Найдавніші вірування»), Валентина Крижанівська («Тваринний світ»), Віра Левчук («Хата. Садиба», «Хатні речі», «Християнське віровчення і свята»), Маргарита Соловйова («Рослинний світ»), Світлана Терпелюк («Народне вбрання»).

УПОРЯДНИК І КЕРІВНИК АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ: Ніна Данилюк

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Світлана ЄРМОЛЕНКО — доктор філол. наук, професор, зав. відділом стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України;

Марія ПЛЮЩ — доктор філол. наук, професор кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Лариса ПАВЛЕНКО — канд. філол. наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського державного університету імені Лесі Українки;

Алла ДЬОМІНА — старший викладач кафедри теорії та методики викладання Волинського обласного навчально-методичного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Наталія ЛУЦЮК — учитель-методист Луцької гімназії №21;

Лідія ВОРОНОВСЬКА — вчитель вищої категорії, старший учитель Київської загальноосвітньої школи № 323.

Видання здійснене відповідно до Плану комплексних заходів всебічного розвитку української мови (ВУТ «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка спільно з Міністерством культури та мистецтв України).

© ВЦ «Просвіта», 2004