Повіт (адміністративно-територіальна одиниця)

Повіт (адміністративно територіальна одиниця)

Повіт – це адміністративно-територіальна одиниця, складова частина воєводства (на території України, що входила до складу Речі Посполитої у 1569—1795 роках) або губернії (на території України, що входили до складу Російської імперії та в Радянському Союзі до 1923 року).

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Друкарство (книгодрукування)

Друкарство (книгодрукування)

Друкарство — це друкування текстів та ілюстрацій друкарським способом. Синонім: книгодрукування.

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Губернія (адміністративно-територіальна одиниця)

Губернія (адміністративно територіальна одиниця)

Губернія — це основна адміністративно-територіальна одиниця в Росії з початку 18 століття і в Радянському Союзі до 1929 року. На фото: фрагмент старої листівки із видом Полтави.

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Таврія (Крим і Причорномор'я)

Таврія (Крим і Причорноморя)

Таврія — це назва Кримського півострова та причорноморських степів у Середні віки та нові часи. Синонім: Таврика, Тавріда.

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Слобожанщина (історико-етнографічний район)

Слобожанщина (історико етнографічний район)

Слобожанщина — це історико-етнографічний район, який охоплює Харківську, частину Сумської, Донецької, Луганської областей України, а також Курської та Воронезької областей Російської Федерації. Синоніми: Слобідська Україна, Слобідщина.

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Поділля

Поділля

Поді́лля (с.р.; Р.в. — Поділля)

Історико-етнографічний район, що знаходиться між ріками Південний Буг і середньою частиною Дністра.

Варіанти: (діал.) Подо́лля, (діал.) Подо́ллє.

Синонім: (заст.) Пони́ззя.

Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе тебе не знавало!..
(Леся Українка)

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Південь (регіон України)

Південь (регіон України)

Південь — це історико-етнографічний район України між Чорним і Азовським морями та лісостепом на півночі. Синоніми: Причорномор’я, Південна Україна, Причорноморська Україна, Степова Україна. Загалом «Підень» у цьому значенні — це частина материка, країни тощо, розташована в напрямку, протилежному півночі.

Слово «південь» також означає одну із частин світу, протилежну півночі, або те саме, що «полудень». Крім того, «півднем» у значенні «вирій» називають місцевість, край з теплим кліматом.

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Область (частина країни)

Область (частина країни)

Область — це частина країни, державної території (наприклад, «Донецька область»); також «областю» називають район, у якому поширені певні явища (наприклад, «полярна область»).

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading

Етнологія (наука)

Етнологія (наука)

Етнологія - це історична наука, що вивчає матеріальну і духовну культуру та побут народу, його походження і розселення.

Синоніми: етнографія, народознавство.

(більше…)

Прочитайте!

Continuous reading