Печеніги

Печеніги

Печеніги — тюркські племена, які у 8-9 століттях кочували між Волгою та Уралом, а потім переселились у Причорноморські степи. Перша згадка про печенігів у «Повісті минулих літ» відноситься до 915 року. Князь Ігор уклав з печенігами договір, після чого вони перекочували.

Продовження

Пан (усі значення слова)

Пан (усі значення слова)

Пан – це ввічлива форма звертання в Польщі, Литві, Україні та Білорусі. Також, історично пан – це поміщик у старій Польщі, Литві, Україні та Білорусі, або міський житель, котрий мав привілеї в суспільстві.

Синоніми: поміщик, володар, хазяїн та інші.

Продовження

Паланка

Паланка

Паланка – застаріле слово, що означає: 1) невелике укріплення, обнесене частоколом (на Запорізькій Січі у 18 столітті); 2) адміністративний округ у запорожців; 3) полкове укріплення, місце перебування полковника з іншими службовими особами полку в запорожців.

Продовження

Опришок

Опришок

Опришок – 1) Народний месник, учасник народно-визвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, Буковині у другій половині 16 — першій половині 19 століття. 2) (перен., діал.) Розбійник, злодій; бешкетник.

Продовження

Невільник

Невільник

Невільник — той, кого насильно взяли в полон. Застаріле: ув'язнений, арештант. Також: людина, яка перебуває під владою кого- , чого-небудь, позбавлена свободи.

Варіант: невольник. Синоніми: полонений, в’язень, раб.

Продовження

Москаль

Москаль

Моска́ль – 1) Вояк, солдат царської армії. 2) (розм.) Росіянин. Вікіпедія наводить таке визначення: Моска́ль — екзонім росіян, уживаний серед українців, білорусів та поляків. Також цей термін застосовують до військовиків або москвичів.

Синоніми: (заст.) москви́н, моско́вець.

Продовження

Могила

Могила

Могила – 1) Яма для поховання померлого. 2) Високий насип на місці давнього поховання. 3) (перен.) Смерть.

Синоніми: (розм.) гріб, гроб, яма, (діал.) діл; курган, гробниця, склеп (спеціальна споруда для поховання), гробовище, (спец.) майдан (стародавнє місце поховання).

Продовження

Мещанин

Мещанин

Мещанин – 1) У царській Росії – соціальна група людей, що складалася з дрібних торгівців, ремісників, службовців. 2) (перен.) Людина з обмеженими інтересами і вузьким кругозором.

Синоніми: обиватель, (заст., зневаж.) салогуб.

Продовження

Меч

Меч

Меч — старовинна холодна зброя у вигляді двосічного прямого довгого клинка з рукояткою.

Продовження